Модель Халіма Аден відмовилася брати участь у показах мод через релігійні переконання